Verlof en afwezigheid

Verlof
Extra vrij nemen, langer met vakantie of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kunnen we hierop een uitzondering maken. Dan moeten er gewichtige omstandigheden zijn. Hier gelden strikte regels voor in de leerplichtwet.

Als u extra verlof wilt voor uw kind(eren), dan moet u dat een maand tevoren schriftelijk aanvragen. U kunt via Social Schools een verzoek indienen. Dit wordt beoordeeld door de directie en u ontvangt hiervan een bericht.

Bijzondere situaties

Voor de volgende situaties staat vast hoeveel dagen verlof kan worden gegeven:

 • Verhuizing: maximaal 1 schooldag.
 • Bijwonen van het huwelijk van familie:
  - in Nederland: maximaal 1-2 schooldagen
  -
  in het buitenland: maximaal 5 schooldagen. Dit geldt voor huwelijken van ouders, broers of zussen, grootouders, ooms, tantes en neven of nichten.
 • Bij ernstige levensbedreigende ziekte van familie zonder uitzicht op herstel: maximaal 10 dagen.
 • Bij overlijden van familie:
  - ouders: maximaal 5 schooldagen
  broer, zus of grootouders: maximaal 2 schooldagen
  - oom of tante, neef of nicht, of overgrootouders: maximaal 1 schooldag
  - in het buitenland: maximaal 5 schooldagen.
 • ​​​​​​​Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van de ouders/verzorgers of grootouders: maximaal 1 schooldag.

De volgende situaties zijn geen geldige reden voor verlof:

 • familiebezoek (in Nederland of in het buitenland)
 • een wereldreis
 • goedkope tickets in het laagseizoen
 • omdat tickets al gekocht zijn
 • andere kinderen in het gezin zijn vrij
 • omdat het kind wel lessen kan missen
 • kroonjaren
Vakantieverlof voor het beroep van ouders

De school heeft een aantal vakanties per schooljaar. Ouders moeten zich daaraan houden. Maar sommige ouders hebben een beroep waardoor zij tijdens de schoolvakanties niet 2 weken achter elkaar met hun kinderen op vakantie kunnen. Dan kunnen de ouders bij de directeur van de school vakantieverlof aanvragen. Dit verlof geldt voor maximaal 10 dagen en mag niet in de 1e 2 lesweken van het schooljaar zijn.

Religieuze feestdag

Viert een kind bijvoorbeeld Suikerfeest, het Joods Paasfeest of Holi? En is dat op een schooldag? Dan kan het kind daar verlof voor krijgen. Ouders moeten dit uiterlijk 2 dagen van tevoren melden bij de directeur. Het verlof geldt in principe voor 1 dag.

Te laat komen

Op de Carolusschool geldt de 3-6-9-12 regeling met betrekking tot te laat komen. De eerste schoolbel gaat om 8.20 uur. De lessen starten bij de tweede bel om 8.30 uur. Bij te laten komen hanteren we de procedure zoals beschreven in onze kwaliteitskaart Te laat komen.