Aanmelden

Deze aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, lees dan verder onder ‘aanmelden 4 jaar en ouder'.

aanmelden 4 jaar en ouder

Kennismaken & oriënteren
U kunt via het aanmeldformulier kennismaken een afspraak maken voor een kennismaking met onze school. De directie geeft u graag een rondleiding om u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop wij lesgeven en hoe wij kinderen helpen in hun ontwikkeling. 

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.  Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op de Scholenwijzer.

Meer aanmeldingen dan plaatsen
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in de groepen 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

Aanmeldperiodes
De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximaal aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. 

Voorkeurslijst van scholen
Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst.

Voorrangsregels
Onze school hanteert de volgende voorrangsregel:

  • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;
  • uw kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of dagopvang) die nauw samenwerkt met de school;
  • de ouder werkt zelf op school.

Loting
Zijn er meer aanmeldingen dan het maximum voor het leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

Bericht van plaatsing
Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over de nog beschikbare plaatsen op andere scholen.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat wij 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Inschrijven
Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.