Schooltijden en overblijven

Groepen 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
8.30 uur -12.00 uur/13.00 uur-15.00 uur

Woensdag:
8.30 uur - 12.30 uur

Overblijven / tussenschoolse opvang
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen tussen 12.00 - 13.00 uur overblijven. In samenwerking met het 2Samen bieden wij de sportieve pauze aan. Tijdens de pauze zijn er sportieve activiteiten, zodat kinderen een gezonde en actieve pauze hebben. 

Kosten 
De kosten van de tussenschoolse opvang (TSO) bedragen 200 euro voor het gehele schooljaar.