Ouders

Ouders/verzorgers zijn een belangrijk onderdeel van onze school. Samen zijn we verantwoordelijk voor uw kind. Ouders/verzorgers worden op verschillende manieren betrokken in de school. 
U wordt hier betrokken door middel van de medezeggenschapsraad, de werkgroep ouderbetrokkenheid en de oudercommissie.

Iedere maand delen we met ouders/verzorgers de laatste updates via ons Carolusjournaal.