Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is voor de Carolus een partnerschap tussen ouders en school.  Ouders zijn betrokken bij school en school is betrokken bij ouders. Ze zijn gelijkwaardige partners in een gezamenlijk belang, namelijk het welzijn van het kind.

Voor ons staan hierbij gelijkwaardigheid, vertrouwen en openheid/transparantie  voorop.

Wie zijn wij? De werkgroep Ouderbetrokkenheid bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

Vanuit de personeelsgeleding:

  • Jasmijn Henskens
  • Monique Oosterling
  • Tamara Troost

Vanuit de oudergeleding:

  • Hanae Taïb
  •