Ouderbijdrage en kosten

Het betalen van de ouderbijdragebijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De school heeft deze gelden nodig om tal van leuke activiteiten voor de kinderen te bekostigen. Zonder deze gelden kan bijv. het schoolreisje niet doorgaan.

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 45 euro. 

De school heeft deze gelden nodig om tal van leuke activiteiten buiten de lesactiviteiten om voor de kinderen te bekostigen, waaronder:

  • Buitenspeelgoed;
  • Schoolbibliotheek;
  • Sportdag;
  • Sinterklaas;
  • Kerst;
  • Schoolreis.

Voor het kamp van groep 8 en de TSO (overblijf) zijn er nog losse kosten die in rekenening worden gebracht. 

De TSO kost 200 euro per jaar. U kunt dit ook per maand betalen, dit betekent dat u 20 euro per maand betaald gedurende het schooljaar.