Onze school

Wij hebben onze kernwaarden samengevat in ons motto "Samen leren in een oase van verschil".

  • Samen leren staat voor ontwikkeling door plezier te hebben en samen te werken, waarbij eenieder eigenaarschap neemt.
  • De oase van verschil draagt zorg voor een veilige omgeving waarin met respect voor verschillen ruimte wordt gegeven aan beweging en creativiteit.

Het bovenstaande geeft aan waar wij voor staan en wie we willen zijn. Dit is het vertrekpunt voor ons handelen, ons onderwijsaanbod, de omgang met leerlingen, ouders en collega's.

Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen en om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.