Onze werkwijze

De lessen worden hier op de Carolusschool EDI gegeven. Op deze manier proberen we zo veel mogelijk leerlingen betrokken te houden bij de lessen. Vanaf groep 4 werken we met snappet. Iedere leerling heeft zijn eigen chromebook vanuit school, die in de klas gebruikt kan worden. De vakken rekenen, spelling en taal geven we door middel van snappet. Daarnaast wordt er ook gewerkt met materialen en werkboeken. In de groepen wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De leerlingen zijn in beweging en werken samen met coöperatief leren. Drie dagen per week is er een schoolhond, genaamd Pip.